tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Konferencje, kursy, szkolenia KONIEC ZAPISÓW - Ochrona Radiologiczna Pacjenta

KONIEC ZAPISÓW - Ochrona Radiologiczna Pacjenta

dodano 18 lipca 2023 w kategorii Lekarze dentyści

Zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzeń wykonawczych:

Certyfikaty ważne w dniu 23.09.2019 r. zachowują ważność do dnia 22.09.2024 r., jednak z dniem 23.09.2024 r. nie traci się uprawnień do wykonywania zdjęć RTG. Aby zachować uprawnienia do wykonywania zdjęć RTG należy w okresie od 23.09.2024 r. do 22.09.2029 r. w ramach kształcenia uzyskać 20 punktów szkoleniowych lub przed 23.09.2029 r. zdać egzamin. Brak ważnego certyfikatu w dniu 23.09.2019 r. wymaga od osób wykonujących badania RTG zdobycia 20 punktów szkoleniowych lub zdania egzaminu do dnia 22.09.2024 r.

Punkty szkoleniowe zdobyte w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na okres następny. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.03.2011r w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych.

Każda osoba wykonujaca lub nadzorująca procedury z użyciem promieniowania jonizujacego zobowiązana jest do zdania raz na 5 lat egzaminu z zakresu ochrony radiologiczne pacjenta.

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/8113-waznosc-certyfikatow-ochrony-radiologicznej-pacjenta-orp

O przystąpieniu do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń do 19.11.2023 r. do godz. 10:00, poprawnie wypełniony formularz(poniżej) i opłacone składki członkowskie w terminie zapisów 

Kontakt z konsultantami odbywa się za pomoca:

W razie pytań dot. zapisów prosimy o kontakt tel. 91 487 64 20

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona!

‹ wróć do listy wszystkich ogłoszeń w tej kategorii