tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje i porady prawne Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów w praktykach

Zatrudnienie lekarzy i lekarzy dentystów w praktykach

Zatrudnianie lekarzy i lekarzy dentystów w praktykach