tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Socjalna

Komisja Socjalna

Skład Komisji Socjalnej ORL w Szczecinie:

 1. Magdalena Mączka   – Przewodnicząca
 2. Jadwiga Stypak - Ciszewska
 3. Beata Kalinowska – Pyrgiel - członek Prezydium
 4. Anna Moskwa – Ziętek - Wiceprzewodnicząca
 5. Ewa Lewandowska - Sekretarz
 6. Jerzy Szymczak

 

Komisja Socjalna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie przypomina
o świadczeniach pieniężnych przysługujących członkom

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

 

 • Jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka w wysokości 1000 zł, przyznawane lekarzowi
  (przysługuje jednemu z rodziców w sytuacji gdy oboje są członkami OIL)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka albo dokumentem potwierdzającym adopcję dziecka oraz oświadczeniem podatkowym przed upływem 6 miesięcy od daty urodzin lub adopcji

Druki do pobrania:

świadczenie z tytułu urodzenia / adopcji dziecka

oświadczenie podatkowe


 • Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł,
  (po zmarłym lekarzu – członku OIL w Szczecinie) przyznawany rodzinie lekarza.

Wniosek o wypłatę zasiłku składa się wraz z aktem zgonu lekarza przed upływem 3 miesięcy od daty zgonu.


Druk do pobrania:
zasiłek pogrzebowy
 


 • Zapomoga finansowa

 - może przysługiwać osobie samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 2000 zł netto,
 - może przysługiwać rodzinie, gdy na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 1500 zł netto miesięcznie (zmiana regulaminu od 26.05.2021r.).

 • Zapomoga losowa

- przyznawana jest z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej                                                                                           

Druki pobrania: 
zapomoga finansowa/losowa

oświadczenie podatkowe


Regulamin przyznawania świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie (obowiązuje od: 24.10.2018r.)

Zmiany regulaminu:

Uchwała nr 69/2019/VIII

Uchwała nr 51/2021/VIII

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Marta Mielcarek
tel.: (91) 486 47 73
e-mail: biuro@oil.szczecin.pl