tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Nasze interwencje Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej

Zwolnienie z tajemnicy lekarskiej

Lekarze - członkowie OIL w Szczecinie zwrócili się do Prezes ORL w Szczecinie z prośbą o interwencję w/s wezwań do stawienia się w Prokuraturze celem przesłuchania w charakterze świadków pomimo braku postanowienia sądu o zwolnieniu ich z tajemnicy lekarskiej.

Dr n. med. Magda Wiśniewska - Prezes ORL w Szczecinie wystosowała pismo do Prokuratury Rejonowej Szczecin - Śródmieście.

PISMO

ODPOWIEDŹ