tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Nasze interwencje "Samoleczenie się lekarzy" w warunkach ambulatoryjnych

"Samoleczenie się lekarzy" w warunkach ambulatoryjnych

W wyniku podjętej przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie interwencji w sprawie możliwości tzw. "samoleczenia się lekarzy" w warunkach ambulatoryjnych Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ zajął stanowisko w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z opinią NFZ brak jest podstaw prawnych, które zabraniałyby lub ograniczałyby lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego prawa do wystawiania sobie skierowania na leczenie lub zlecania sobie dodatkowych badań

Pismo Prezes ORL w Szczecinie

Odpowiedź ZOW NFZ