tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Nasze interwencje Kontraktowanie świadczeń w rodzaju AOS - porady pierwszorazowe i kontrolne

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju AOS - porady pierwszorazowe i kontrolne

Lekarze specjaliści z poradni neurologicznej ze Szczecina zwrócili się do Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie o pomoc i zajęcie stanowiska w/s zasad kontraktowania i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach neurologicznych a dotyczących podziału przez NFZ świadczeń na tzw. porady pierwszorazowe i porady kontrolne.

Uznając za zasadne argumenty przedstawione przez lekarzy, uwzględniając trudną sytuację w jakiej się znaleźli lekarze specjaliści udzielający świadczeń ambulatoryjnych oraz ich pacjenci, Prezydium ORL w Szczecinie przyjęło stanowisko, a Prezes ORL w Szczecinie zwróciła się z pismem do Prezesa NFZ oraz Dyrektora ZOW NFZ w Szczecinie z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiany warunków realizacji w/w świadczeń oraz ich rozliczania.

STANOWISKO
PISMO PREZES ORL W SZCZECINIE
ODPOWIEDŹ NFZ
ODPOWIEDŹ ZOW NFZ