tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Prezydium Rady IX kadencja

Prezydium Rady IX kadencja

Zgodnie z art. 26 ustawy o izbach lekarskich skład prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią prezes oraz wybrani przez radę spośród jej członków wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady, z wyłączeniem zadań określonych w art. 5 pkt 4 i 6 oraz w art. 25 pkt 6 i 9.

           Skład Prezydium ORL w Szczecinie IX kadencji:

dr n. med. Michał Bulsa - Prezes ORL

dr n. med. Hubert Bogacki - Wiceprezes ORL
lek. Jacek Bujko - Wiceprezes ORL
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska - Wiceprezes ORL

lek. Aleksander Matysiak - Sekretarz ORL
lek. Karol Mierzejewski - Zastępca Sekretarza ORL

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Trybek - Skarbnik ORL

Członkowie Prezydium:
lek. Piotr Burszewski
dr n. med. Mieczysław Chruściel
lek. Michał Jarosz
dr n. med. Adam Kozłowski
lek. Rafał Krysztopik
dr n. med. Wojciech Witkiewicz