tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Tytuł ,,MENTORA"

Uchwałą Nr 32/2019/VIII z dnia 24 kwietnia 2019r. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie  ustanowiła regulamin przyznawania tytułu ,,MENTORA".

Tytuł ,,Mentora" przyznawany jest członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie szczególnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, lub za szczególne podejście do początkujących adeptów sztuki lekarskiej i lekarsko-dentystycznej lub zasłużonym w organizacji szkolenia i doszkalania lekarzy i lekarzy dentystów.

Wniosek o przyznanie tytułu MENTORA wraz z uzasadnieniem może złożyć członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku. Wypełnione wnioski złożyć można w Biurze OIL Szczecin. Skany wypełnionych wniosków można wysyłać na adres Biura OIL: biuro@oil.szczecin.pl

UCHWAŁA

Regulamin przyznawania tytułu ,,MENTORA"

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU MENTORA (wersja edytowalna)

 

Dotychczas Odznaczeni:

 

Uchwałą 18/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 26 lutego 2020 roku

1. Joanna Łasecka-Zadrożna

2. Iwona Witkiewicz

 

Uchwałą 12/2021/VIII ORL w Szczecinie z dnia 24 lutego 2021 roku

1. Jadwiga Buczkowska-Radlińska

2. Marta Wawrzynowicz-Syczewska

3. Łukasz Jodko

 

Uchwałą 11/2022/VIII ORL w Szczecinie z dnia 16 lutego 2022 roku

1. Jadwiga Banch

 

Uchwałą 16/2023/IX ORL w Szczecinie z dnia 23 lutego 2023 roku

1. Andrzej Sobuś;

2. Przemysław Ciechanowski;

3. Ewa Tomaszewska;

4. Katarzyna Grocholewicz.


Uchwałą 3/2024/IX ORL w Szczecinie z dnia 15 lutego 2024 roku

1. Prof. dr hab. n. med Jolanta Kucharska-Mazur

2. Dr n. med. Tomasz Bączkowski

3. Lek. dent. Rafał Zawojski