tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Tytuł ,,MENTORA"

Uchwałą Nr 32/2019/VIII z dnia 24 kwietnia 2019r. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie  ustanowiła regulamin przyznawania tytułu ,,MENTORA".

Tytuł ,,Mentora" przyznawany jest członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie szczególnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego lub lekarsko-dentystycznego w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, lub za szczególne podejście do początkujących adeptów sztuki lekarskiej i lekarsko-dentystycznej lub zasłużonym w organizacji szkolenia i doszkalania lekarzy i lekarzy dentystów.

Wniosek o przyznanie tytułu MENTORA wraz z uzasadnieniem może złożyć członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w terminie do dnia 30 grudnia każdego roku.

UCHWAŁA

Regulamin przyznawania tytułu ,,MENTORA"

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU MENTORA (wersja edytowalna)