tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje i porady prawne Przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu osobie, która zrealizowała staż i pozostaje w dalszym ciągu w stosunku pracy w celu odbycia stażu

Przyznanie pełnego prawa wykonywania zawodu osobie, która zrealizowała staż i pozostaje w dalszym ciągu w stosunku pracy w celu odbycia stażu

OPINIA PRAWNA