tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Pismo Podsekretarza Stanu Zbigniewa Króla ws. nieprawdziwych informacji dot. profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń

Pismo Podsekretarza Stanu Zbigniewa Króla ws. nieprawdziwych informacji dot. profilaktyki i leczenia chorób serca i naczyń