tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzach -przejmowana,przechowywana i udostępniana przez OIL w Szczecinie Zasady przetwarzania danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO