tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje i porady prawne Opłaty za badania lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Opłaty za badania lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Odpowiadając na zapytanie lekarza dotyczące możliwości pobrania niższej opłaty za badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców, wskazania wymaga, iż kwota określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. jest kwotą maksymalną jaką można pobrać za ww. badanie. Rozporządzenie, o którym mowa powyżej wydane zostało na mocy art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600), zgodnie z którym w rozporządzeniu należy ustalić wysokość opłaty za przeprowadzone badanie, która nie może być jednakże wyższa od kwoty 200 zł. Powyższe oznacza, że istnieje możliwość pobrania za przeprowadzone badanie kwoty niższej.

 

radca prawny Maria Rachwał-Frankowska