tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych

Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych

  1. Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz – Przewodnicząca
  2. Zygmunt Niedźwiedź - członek Prezydium
  3. Anna Walczowska - Matysiak - Sekretarz
  4. Sławomir Giza - członek Prezydium
  5. Rafał Krysztopik - Wiceprzewodniczący

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Sylwia Krzysztofik (91) 486 47 77