tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych

Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych

  1. Urbańska Beata – Przewodniczący
  2. Białek Małgorzata
  3. Szymańska Monika
  4. Załęska Alina

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Sylwia Krzysztofik (91) 487 49 36 wew. 2