tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia

Komisja ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia

1. lek. Karol Mierzejewski – Przewodniczący