tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia

Komisja ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia

  1. Karol Mierzejewski– Przewodniczący
  2. Aleksander Matysiak
  3. Wojciech Witkiewicz – Zastępca Przewodniczącego
  4. Karina Witkiewicz
  5. Anna Moskwa – Ziętek - Sekretarz
  6. Roger Ziętek

KONTAKT:
nieprawidlowosci@oil.szczecin.pl

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Agnieszka Falkowska 91 486 47 79