tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów


Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 września 2022 r. Pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
został wybrany dr n. med. Piotr Podwalski.

Zadania Pełnomocnika szczegółowo określa załącznik do uchwały Nr 7/07/V Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie organizacji systemu pomocy lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu

https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/ru0007-07-V.pdf

Do zadań pełnomocnika należy w szczególności:

1) zbieranie informacji o faktach nadużywania substancji psychoaktywnych przez członków samorządu lekarskiego;

2) nawiązywanie kontaktu z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych lub podejrzanymi o uzależnienie w celu zdiagnozowania problemu,

3) w przypadku stwierdzenia uzależnienia organizacja pomocy w znalezieniu właściwej placówki terapii uzależnień oraz monitorowanie przebiegu leczenia po uzyskaniu pisemnej zgody leczącej się osoby;

4) w razie powzięcia podejrzenia wystąpienia niezdolności do wykonywania zawodu wnioskowanie do okręgowej rady lekarskiej o powołanie komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.


Uchwała nr 71/2022/IX ORL w Szczecinie z dnia 22.09.2022 r. w sprawie wyboru Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów


Kontakt z Pełnomocnikiem
e-mail: piotr.podwalski@oil.szczecin.pl

Pracownik biura OIL w Szczecinie współpracujący z Pełnomocnikiem:
Paulina Hajdukiewicz nr tel.: 91 486 47 81