tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępcy IX kadencji

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępcy IX kadencji

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - dr n. med. Marek Rybkiewicz.

Zastępcy:

 1. Paweł Andersz (lek. dent.)
 2. Małgorzata Białek (lek. dent.) (do 10.06.2022 r.)
 3. Katarzyna Bobrek – Lesiakowska (lek.)
 4. Radosław Drozd (lek.)
 5. Marek Droździk (lek.)
 6. Paweł Gonerko (lek.) - Pierwszy Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 7. Marta Gryczman (lek.)
 8. Wojciech Halec (lek.)
 9. Ewa Kościołek - Olof (lek.)
 10. Ewa Kwiatkowska (lek.)
 11. Ireneusz Mazurski (lek.)
 12. Jan Pawlus (lek.)
 13. Bernard Piotuch (lek.)
 14. Paweł Rawski (lek. dent.)
 15. Joanna Sołek – Pastuszka (lek.)
 16. Krzysztof Szczucki (lek.)
 17. Liliana Szyszka – Sommerfeld (lek. dent.) - Drugi Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy o wgląd do akt wnioskować mogą strony postępowania przed OROZ.

Jednocześnie zgodnie z Regulaminem przeglądanie akt spraw w toku postępowania wyjaśniającego przez osoby uprawnione odbywa się w biurze, w obecności pracownika, po uzyskaniu zgody rzecznika i ustaleniu terminu czynności.   

W celu uzyskania fotokopii/kserokopii akt sprawy, należy:

 1. Przedłożyć uzupełniony, własnoręcznie podpisany oryginał wniosku – DO POBRANIA;
 2. We wniosku należy wskazać numer telefonu – w celu ułatwienia ustalenia terminu czynności wglądu do akt sprawy po wyrażeniu zgody przez OROZ;
 3. W ustalonym terminie dokonać wglądu w akta w obecności pracownika, jednocześnie wskazując karty, których kserokopie bądź fotokopie będą wykonane.

Za wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy pobiera się opłaty w wysokości:

1 zł – za jedną stronę z kserokopii

Opłatę wnieść można w dniu czynności w kasie OIL w Szczecinie.

 

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
 Paulina Hajdukiewicz, Szymon Paciorek (91) 487 49 36 wew. 6