tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Rzecznik Praw Lekarza

Rzecznik Praw Lekarza

Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 27.04.2022 r. dr n. med. Wojciech Witkiewicz został upoważniony do występowania w charakterze Rzecznika Praw Lekarza w obronie indywidualnych i zbiorowych interesów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Zakres upoważnienia, obejmuje reprezentowanie o ochronę indywidualnych i zbiorowych interesów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, w szczególności w zakresie:

  1. obrony ich dobrego imienia,
  2. wspierania ich w kontaktach z organami władzy i administracji publicznej, pracodawcami, pacjentami i reprezentującymi pacjentów organizacjami,
  3. organizacji pomocy prawnej i finansowej dla tych, których prawa zostały naruszone lub są zagrożone,
  4. obrony godności zawodu lekarza i wspierania słusznego interesu środowiska lekarskiego,
  5. monitorowania i analizowania zagrożenia dla godności zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Działania w obronie zbiorowych interesów następują z urzędu lub na pisemny wniosek lekarza / lekarza dentysty lub grupy lekarzy/ lekarzy dentystów.

Działania w sprawach indywidualnych podejmowane są wyłącznie na pisemny wniosek lekarza/ lekarza dentysty, którego mają dotyczyć.

Szczegółowe informacje udziela biuro OIL w Szczecinie pod nr tel.: 91 486 47 79