tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sprawy lekarzy dentystów

Sprawy lekarzy dentystów

 

Stanowisko Komisji Stomatologicznej  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie  z dnia 07 grudnia 2018 r.
w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw

 


Jakie są trendy w „Najnowszych Trendach w Stomatologii”?

Artykuł dotyczący XXI Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, 08.12.2018r., Szczecin, zamieszczony na stronie internetowek infodent24.pl

http://www.infodent24.pl/edudentpost/jakie-sa-trendy-w-najnowszych-trendach-w-stomatologii,111081.html?fbclid=IwAR2BfgyjbR4QobpzWQC94cEQx7c102VXJAtUmEG5U2VyiLwUc52Y2GfQ_xs

 


Dotyczy: ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

Pismo do PPIS w Policach
Odpowiedź PPIS w Policach
Pismo do PPIS w Gryficach
Odpowiedź PPIS w Gryficach
Pismo do ZPWIS w Szczecinie

 


 

Ankieta dotycząca kształtu Samorządu Lekarskiego - analiza wyników

 

 


 

Apel nr 4/2016/VII ORL w Szczecinie z dnia 23.11.2016r.


Apel nr 3


Apel nr 2

 


Stanowisko nr 3/2016


 

Badania opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”

Poniżej zamieszczamy komunikat NIL w sprawie badania opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”
Wyjaśniamy, że
zaproszenia do wypełnienia ankiety, o której mowa w komunikacie wysłane zostały z NIL e-mailem i Pocztą Polską do wylosowanych lekarzy dentystów.
Ewentualne pytania prosimy kierować do NIL - tel: 22/ 559 13 44

„Lekarze Stomatolodzy 2016”

Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL  rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Celem badania jest opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy. 
Wyniki badania będą wykorzystywane w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Aby wyniki badania możliwie pełnie pokazywały opinie ogółu lekarzy dentystów w Polsce, udział każdej zaproszonej do badania osoby jest bardzo ważny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają takie zaproszenie o wypełnienie ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

Komisja Stomatologiczna NRL

Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL

 


 

Wiceprezes ORL w Szczecinie i Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler skierowała pismo do Prezesa NRL w sprawie planu finansowego NFZ na 2017 rok

więcej/upload/files/KMBT22220160714154852.pdf

 


 

Lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą (poruszona tematyka - obowiązki rejestracyjne,  prawa i obowiązki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli prowadzonej w gabinecie) mec. Maria Rachwał-Frankowska