tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Opieka prawna Lex Secure

Opieka prawna Lex Secure


Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

 

postępująca penalizacja zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz ciągłe zmiany zapisów prawnych zobowiązują samorząd lekarski do oferowania swoim członkom odpowiednich narzędzi umożliwiających szybką i sprawną ochronę. W dzisiejszych czasach zawody medyczne są ściśle powiązane z różnymi regulacjami prawnymi. Ciągłe zmiany przepisów oraz ich niejednoznaczność wymagają często szybkiej i precyzyjnej konsultacji prawnej. 

Mając to na uwadze, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zawarła umowę z Kancelarią Lex Secure świadczącą od wielu lat pomoc prawną dla zawodów medycznych w tym m.in. dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Od 1 marca 2023 r. całodobową opieką prawną zostaje objęty każdy członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wraz z najbliższą rodziną. Dostęp do 24-godzinnej opieki prawnej mają członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie opłacający regularnie składki członkowskie. Dostęp do opieki prawnej jest możliwy za pomocą dedykowanego adresu mailowego oraz telefonu komórkowego. 

Jestem przekonany, że wprowadzając całodobową opiekę prawną zwiększy się bezpieczeństwo członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Jest to wyraz naszej troski wobec każdego z Państwa. Jednocześnie przypominam, że w ramach programu „ubezpieczenia w składce” oferujemy ubezpieczenie prawne gwarantujące refundacje kosztów ochrony prawnej. Mam nadzieje, że te dwa komplementarne rodzaje pomocy zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa.

 

 

Z wyrazami szacunku 


Michał Bulsa 
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie