tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Lekarzy praktykujących za granicą

Komisja ds. Lekarzy praktykujących za granicą

1. Rafał Krysztopik - Przewodniczący
2. Renata Sajdak - członek Prezydium
3. Joanna Kujdyńska - Sekretarz
4. Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz - Wiceprzewodnicząca

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Sylwia Krzysztofik 91 486 47 77