tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Zalecenia GIS dla pracowników ochrony zdrowia ws. nowego koronawirusa

Główny Inspektorat Sanitarny po posiedzeniu Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV wydał komunikat z zaleceniami dla pracowników ochrony zdrowia.

Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, w związku z trwającym w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę, rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie GIS:

  • Komunikat 1 dla podróżujących (20 stycznia 2020 r.)

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych/

  • Komunikat 2 dla podróżujących (22 stycznia 2020 r.)

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-22-stycznia-2020-r/

  • Komunikat 3 dla podróżujących (23 stycznia 2020 r.)

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/komunikat-nr-3-dla-podrozujacych-23-stycznia-2020-r/

  • Komunikat do pracowników ochrony zdrowia

https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-po-posiedzeniu-komisji-epidemiologii-chorob-zakaznych-i-szczepien-ochronnych-z-dnia-22-stycznia-2020-r-w-sprawie-nowego-koronawirusa-2019-ncov-skierowany-do/