tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń PREZYDIUM ORL

Terminy posiedzeń PREZYDIUM ORL

Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2023 r., godz. 14.00:

5 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 6 czerwca, 13 lipca, 10 sierpnia, 14 września, 12 października, 9 listopada, 7 grudnia.