tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje i porady prawne Kasy fiskalne

Kasy fiskalne

KASY FISKALNE – KONIEC ZWOLNIEŃ DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

W dniu 4 listopada 2014 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 7 listopada 2014 r., poz. 1544), wprowadzające nowe zasady stosowania kas rejestrujących na 2015 r. Rozporządzenie znajdzie zastosowanie najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.

Przypomnienia wymaga, iż co do zasady z konieczności wystawiania paragonów fiskalnych zwolnione są podmioty sprzedające towary lub świadczące usługi na rzecz osób fizycznych, jeżeli obrót zrealizowany na ich rzecz nie przekroczył w poprzednim roku obrotowym 20 tyś zł.

Zmianą w porównaniu do poprzedniego rozporządzenia jest wyłączenie stosowania zwolnień ze względu na wysokość obrotów w stosunku do świadczenia usług przez niektóre kategorie usługodawców. Ze zwolnienia w tym zakresie nie skorzystają już lekarze i lekarze dentyści, którzy od 1 marca 2015 r. będą musieli zainstalować kasy i wystawiać paragony fiskalne za każdą usługę świadczoną na rzecz osób fizycznych nie finansowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia.  

Zgodnie z rozporządzeniem lekarze i lekarze dentyści nie skorzystają również ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w przypadku, gdy pacjent dokonuje płatności za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej na rachunek bankowy lekarza bądź lekarza dentysty, wskazując  jakiej konkretnie czynności płatność dotyczyła.

Kas fiskalnych nie będą musieli wprowadzać do swojej działalności jedynie lekarze i lekarze dentyści udzielający świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie na podstawie kontraktu z NFZ. Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lipca 2011 r. nr IPPP2/443-560/11-4/KOM. W uzasadnieniu interpretacji wskazano m.in., że w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ nabywcą świadczonych przez lekarza czy lekarza dentystę usług medycznych jest właśnie Fundusz, a pacjent jest podmiotem upoważnionym do korzystania ze świadczenia - odbierającym daną usługę. Rozliczenia miesięczne z NFZ odbywają się na podstawie wystawionej faktury za wykonane świadczenia zdrowotne dla NFZ zgodnie z podpisaną umową.

Obowiązek korzystania z kas fiskalnych bez względu na wysokość obrotów w danym roku będzie dotyczył również prawników (za wyjątkiem notariuszy), doradców podatkowych, fryzjerów, zakładów kosmetycznych, warsztatów motoryzacyjnych, wulkanizatorów, stacji badań technicznych pojazdów, zakładów gastronomicznych i cateringowych.

radca prawny Maria Rachwał-Frankowska
 

 

Odpowiedź na pismo Naczelnej Izby Lekarskiej w/s rozporządzenia Ministra Finansów w/s zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Pismo Prezesa NRL
Odpowiedź