tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Wydanie nowego dokumentu Prawa wykonywania zawodu (PWZ)

Wydanie nowego dokumentu Prawa wykonywania zawodu (PWZ)

W celu uzyskania nowego dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza / Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty należy:

  1. Złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu Prawa w związku z zaginięciem/zniszczeniem oryginału lub zmianą nazwiska (tylko w przypadku jeżeli wcześniejszy dokument PWZ był wydany w formie karty) (pobierz wniosek).
  2. Uiścić opłatę w wysokości 50 zł. Wpłaty można dokonać w siedzibie OIL lub poprzez przelew na konto bankowe: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638 (ING Bank Śląski)
  3. Wraz z wnioskiem dostarczyć jedno zdjęcie o wymiarach 3,5/4.5 cm, do dowodu lub paszportowe (tło białe i jednorodne) - zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.)
  4. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej / Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.