tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Składki Uchwała w sprawie wysokości składki członkowskiej od 01.01.2023 r.