tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Karty sportowo-rekreacyjne MULTISPORT - zgłoszenia

Karty sportowo-rekreacyjne MULTISPORT - zgłoszenia

 

Aby skorzystać z oferty i przystąpić do programu należy wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - link dostępny na dole strony.

Po weryfikacji członkostwa w OIL w Szczecinie na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym otrzymają Państwo link aktywacyjny niezbędny do zalogowania się na spersonalizowane konto służące do obsługi uczestnictwa w programie sportowo-rekreacyjnym.

Po zalogowaniu otrzymają Państwo również pełną informację o ofercie, cenach i zasadach korzystania z programu.

Informacje o programie:

 • Do 14 dnia każdego miesiąca członek Izby zainteresowany rozpoczęciem korzystania z karty zgłasza się wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (dostępny poniżej).
 • Na adres mailowy otrzymają Państwo linki aktywacyjny, umożliwiający dostęp do dedykowanej platformy internetowej gdzie po zalogowaniu zapoznają się Państwo z warunkami cenowymi i dokonają zakupu wybranej karty sportowo-rekreacyjnej.
 • Mail z linkiem aktywacyjnym zostanie wysłany po 14 dniu każdego miesiąca przez OIL w Szczecinie z adresu e-mail: sport@oil.szczecin.pl
 • Termin dokonywania płatności najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego (ostatni dzień każdego miesiąca) - na miesiąc następny ( na miesiąc czerwiec 2024 r. - termin płatności do 21.05.2024 r. - włącznie )
 • Karty będą możliwe do odbioru w biurze OIL w Szczecinie pod koniec każdego miesiąca o czym będą Państwo poinformowani odrębnym mailem.
 • Posiadacze kart samodzielnie opłacają abonament w terminie najpóźniej na 10 dni przed zakończeniem bieżącego Okresu Rozliczeniowego (ostatni dzień każdego miesiąca) - na miesiąc następny. Zamówienia składane po tym terminie będą realizowane w kolejnym Okresie Rozliczeniowym.
 • Nieopłacenie abonamentu w wyznaczonym terminie jest traktowane jako rezygnacja w udziału w programie.

RODZAJE KART

 1. MultiSport Plus - dostęp do ponad 4300 obiektów sportowych w całej Polsce kilkukrotnie w ciągu dnia.
 2. MultiSport Classic - dostęp do ponad 2500 obiektów sportowych w całej Polsce każdego dnia.
 3. MultiSport Light - dostęp do ponad 2400 obiektów sportowych w całej Polsce 8 razy w ciągu miesiąca.

Informacje dodatkowe:

Każda osoba posiadająca kartę typu "Pracownik" może zamówić:

 • Nielimitowaną liczbę kart dla dzieci do 15. roku życia. Kartę MultiSport Kids z dostępem min. do: basenu, ścianki wspinaczkowej, zajęć tanecznych lub MultiSport Kids Aqua z dostępem do basenów i aquaparków w całej Polsce.
 • Dowolną liczbę kart MultiSport Student dla dzieci między 16 a 26 rokiem życia z dostępem do blisko 4000 obiektów sportowych.
 • Jedną kartę MultiSport Plus, MultiSport Classic lub MultiSport Light dla Osoby Towarzyszącej powyżej 15. roku życia. ( Jako Osoba Towarzysząca może być zgłoszona osoba będącą najbliższym członkiem rodziny dla Pracownika tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.)
 • Dwie karty MultiSport Senior dla osób powyżej 60. roku życia z dostępem do wszystkich aktywności do godz.16:00     

 

Wszystkie obiekty sportowe dostępne z kartą MultiSport można sprawdzić na:

www.kartamultisport.pl/obiekty

 

Wszystkie osoby, które mają już wykupioną kartę MULTISPORT oraz posiadają wygenerowany numer karty zachęcamy do skorzystania z dedykowanej aplikacji mobilnej, która umożliwia korzystanie z karty w telefonie. Odnośnik do aplikacji znajdą Państwo na stronie https://www.kartamultisport.pl/

 

 

Z programu mogą skorzystać członkowie OIL w Szczecinie, którzy nie zalegają z obowiązkiem opłacania składek członkowskich na rzecz  OIL w Szczecinie.

W sprawach zaległości proszę o kontakt z Windykacją Składek
tel. 91 48 64 773

 

 

W przypadku pytań dotyczących programu MULTISPORT prosimy o kontakt 

tel. 91 486 47 78

 

Informacja dla Członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zasady przetwarzania danych osobowych

 

Karty można odebrać osobiście lub z pisemnym upoważnieniem.

 

Zgłoszenia do programu MultiSport na maj 2024 zostały zamknięte
14 maja 2024 r. 

 

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO  

Obecnie

przyjmowane są zgłoszenia do programu MultiSport

na lipiec 2024 r.