tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Załatw sprawy Zmiana izby

Zmiana izby

Przeniesienie się lekarza, lekarza dentysty do izby na obszarze której zamierza wykonywać zawód lub zamierza być członkiem nie wykonując zawodu.

Na wniosek lekarza/lekarza dentysty posiadającego ograniczone prawo wykonywania zawodu albo prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada lekarska podejmuje uchwałę o przyjęciu go w poczet członków izby, wpisaniu na listę członków i dokonaniu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej. Izbę, z której następuje przeniesienie zawiadamia się o przyjęciu wnioskodawcy, a dane osobowe znajdujące się w rejestrze i dokumenty zostają przekazane do izby, której lekarz stał się członkiem. Izba, której lekarz był członkiem, na podstawie powiadomienia o przyjęciu do innej izby skreśla lekarza z listy członków.

Wymagane dokumenty:

  1. "Wniosek o przyjęcie, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej" (pobierz wniosek W-3),
  2. "Prawo wykonywania zawodu lekarza", lub "Prawo wykonywania zwodu lekarza dentysty", lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza", lub "Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty" (do wglądu),
  3. Dokument tożsamości (do wglądu)
  4. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska),
  5. Świadectwo z ostatniego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające pracę w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat (nie dotyczy emerytów i rencistów nie wykonujących zawodu).
  6. Informacja dot. zasad przetwarzania danych osobowych (pobierz).

Podstawa prawna:

Opłaty:

  • Bezpłatne

Miejsce załatwienia sprawy:

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
Rejestr Lekarzy
email: rejestr@oil.szczecin.pl
tel.: 91 486 4774, 91 486 4775
poniedziałek, czwartek w godzinach 8.00 - 16.00
wtorek, środa  w godzinach 7.30 - 15.30
piątek NIECZYNNE

Termin odpowiedzi:

  • Miesiąc

Tryb odwoławczy:

  • Od uchwały można się odwołać w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Okręgowej Rady do Naczelnej Rady Lekarskiej. Od uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego.