tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Biuro Izby Biuro

Biuro

ul. H. Wieniawskiego 23
71-130 Szczecin
e-mail: biuro@oil.szczecin.pl

NIP 851-20-36-519

Telefony

tel.: (91) 487 49 36 - centrala
numery wewnętrzne:

1 - sekretariat, windykacja składek
2 - rejestr praktyk prywatnych
3 - rejestr lekarzy, staż podyplomowy
4 - rejestr lekarzy, staż podyplomowy
6 - biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Komisja Bioetyczna
8 - księgowość, kasa, windykacja składek
9 - biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego

(91) 486 47 83 - VOX MEDICI
(91) 486 47 73 - konferencje/szkolenia, Podmioty Kształcące
(91) 486 47 78 - imprezy kulturalno-sportowe
(91) 486 47 77 - Koło Seniora, Komisja Historyczna, Komisja Stomatologiczna

tel. 91 487 49 60 - dyrektor biura

 

Rachunki bankowe

ING Bank Ślaski
numery kont: 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638
                    98 1050 1559 1000 0022 1716 8034

PEKAO S.A. I O/Szczecin
numer konta: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699

Indywidualne konta bankowe do wpłaty składek członkowskich

►  Generator numerów kont 

 

 

Pracownicy biura

Dyrektor biura:
Elżbieta Misiurka

Pracownicy biura:
Małgorzata Amanowicz
Lidia Borkowska
Sylwia Krzysztofik
Marta Mielcarek
Paulina Hajdukiewicz
Agata Baranowska
Agnieszka Falkowska
Szymon Paciorek
Kamil Szula
Agata Marcinkowska
Anna Bosiak
Berenika Szerniewicz