tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Młodego Lekarza

Komisja Młodego Lekarza

  1. Karolina Niedzielska-Podlewska - Przewodnicząca
  2. Tomasz Machałowski - Wiceprzewodniczący
  3. Maria Kucharska
  4. Aleksandra Gomółka
  5. Hanna Wiśniewska
  6. Anna Chaszczowska - Sekretarz
  7. Anna Malicka
  8. Dominika Białek
  9. Katarzyna Bąk

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Agata Marcinkowska (91) 486 47 78