tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Komunikat nt. obowiązujących od 23 września 2019 r. nowych zasadach nabywania uprawnień z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

Komunikat nt. obowiązujących od 23 września 2019 r. nowych zasadach nabywania uprawnień z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta

Informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego opublikowany został komunikat nt. obowiązujących od 23 września 2019 r. nowych zasad nabywania uprawnień z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.
Komunikat zawiera informację o przepisach przejściowych, zgodnie z którymi wszyscy posiadający w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo atomowe (23 września 2019 r) aktualne uprawnienia z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta mają je przedłużone z mocy ustawy do 22 września 2024 r.

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-dotyczacy-stalego-podnoszenia-kwalifikacji-z-zakresu-ochrony-radiologicznej-pacjenta-przez-osoby-wykonujace-badania-diagnostyczne-zabiegi-lub-leczenie-z-zastosowaniem-promieniowania-jonizujacego-a-takze-osoby-nadzorujace-ich-wykonywanie