tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Finansowa

Komisja Finansowa

  1. Jacek Bujko – Przewodniczący
  2. Aleksander Matysiak
  3. Agnieszka Borowiec – Rybkiewicz
  4. Adam Kozłowski

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Małgorzata Amanowicz  (91) 487 49 36 wew. 8