tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Finansowa

Komisja Finansowa

  1. Cyprys Sławomir – Przewodniczący
  2. Czajkowski Grzegorz
  3. Czajkowski Zenon
  4. Kozłowski Adam
  5. Szymańska Monika

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Małgorzata Amanowicz  (91) 487 49 36 wew. 8