tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Finansowa

Komisja Finansowa

  1. Jacek Bujko – Przewodniczący
  2. Aleksander Matysiak - Sekretarz
  3. Agnieszka Borowiec – Rybkiewicz - członek Prezydium
  4. Adam Kozłowski - Wiceprzewodniczący
  5. Rafał Krysztopik

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Małgorzata Amanowicz  (91) 486 47 83