tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

  1. lek. Wojciech Witkiewicz - Przewodniczący

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Agnieszka Leśniowska (91) 487 49 36 wew. 5