tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

  1. Pietrzak Mariusz - Przewodniczący
  2. Bulsa Michał
  3. Cymbaluk – Płoska Aneta
  4. Cyprys Sławomir
  5. Czajkowski Zenon
  6. Fabian Wiesława
  7. Kupiński Wiesław
  8. Siadkowska Franciszka
  9. Tomasik Małgorzata
  10. Wiśniewska Magda