tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego

 1. Wojciech Witkiewicz - Przewodniczący
 2. Karina Witkiewicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Kamila Błudnicka - Wojtuń - Sekretarz
 4. Karolina Niedzielska-Podlewska - członek Prezydium
 5. Michał Chrzanowski - członek Prezydium
 6. Piotr Burszewski 
 7. Anna Moskwa-Ziętek 
 8. Beata Wudarska 
 9. Michał Duchnik 
 10. Marta Nieborak-Raczkowska 
 11. Grzegorz Trybek 
 12. Magdalena Szewczyk
 13. Hubert Bogacki
 14. Aleksander Matysiak

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Marta Mielcarek tel. 91 486 47 73