tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Wykaz komisji stałych i problemowych oraz kół

Wykaz komisji stałych i problemowych oraz kół

Wykaz
komisji i stałych i problemowych oraz kół Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

1. Komisja Stomatologiczna
dr n. med. Adam Kozłowski – Przewodniczący

2. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
dr n. med. Wojciech Witkiewicz – Przewodniczący

3. Komisja Socjalna
lek. Magdalena Mączka – Przewodnicząca

4. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 
lek. Michał Jarosz – Przewodniczący

5. Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych 
lek. dent. Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz – Przewodnicząca

6. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
dr n. med. Hubert Bogacki – Przewodniczący

7. Komisja Etyki Lekarskiej
dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź – Przewodniczący

8. Komisja Finansowa
lek. Jacek Bujko – Przewodniczący

9. Komisja Młodego Lekarza
lek. Karolina Niedzielska-Podlewska – Przewodnicząca

10. Komisja Historyczna
lek. Maciej Mrożewski – Przewodniczący

11. Komisji ds. Lekarzy praktykujących za granicą
lek. Rafał Krysztopik – Przewodniczący

12. Komisji ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia
lek. Karol Mierzejewski – Przewodniczący

13.Koło Seniora
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska - Przewodnicząca