tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Wykaz komisji stałych i problemowych oraz kół

Wykaz komisji stałych i problemowych oraz kół

Wykaz
komisji i stałych i problemowych oraz kół Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

1. Komisja Stomatologiczna
dr n. med. Adam Kozłowski – przewodniczący

2. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
dr n. med. Wojciech Witkiewicz – przewodniczący

3. Komisja Socjalna
lek. Magdalena Mączka – przewodnicząca

4. Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 
lek. Michał Jarosz – przewodniczący

5. Komisja ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych 
lek. dent. Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz – przewodnicząca

6. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
dr n. med. Hubert Bogacki – przewodniczący

7. Komisja Etyki Lekarskiej
dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź – przewodniczący

8. Komisja Finansowa
lek. Jacek Bujko – przewodniczący

9. Komisja Młodego Lekarza
lek. Karolina Niedzielska – przewodnicząca

10. Komisja Historyczna
lek. Maciej Mrożewski – przewodniczący

11. Komisji ds. Lekarzy praktykujących za granicą
lek. Rafał Krysztopik – przewodniczący

12. Komisji ds. Nieprawidłowości w ochronie zdrowia
lek. Karol Mierzejewski – przewodniczący

13.Koło Seniora
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska - przewodnicząca