tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowy Sąd Lekarski IX kadencji

Okręgowy Sąd Lekarski IX kadencji

Skład Okręgowego Sądu Lekarskiego IX kadencji:

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego - Bogumiła Frączak (lek. dent.)

  1. Artur Baraniak (lek.)
  2. Marek Bulsa (lek.)
  3. Krzysztof Dziewanowski (lek.) - Wiceprzewodniczący
  4. Lucyna Kuźnicka – Hałaburda (lek.)
  5. Krystyna Lassocińska (lek. dent.) - Wiceprzewodnicząca
  6. Piotr Litwin (lek. dent.)
  7. Marek Mokosa (lek.)
  8. Cezary Pakulski (lek.)
  9. Sławomir Szymański (lek.)


Biuro Okręgowego Sądu Lekarskiego:
Agnieszka Falkowska (91) 487 49 36 wew. 9