tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

  1. Michał Jarosz – Przewodniczący
  2. Magdalena Szewczyk
  3. Filip Jeziorowski - Wiceprzewodniczący
  4. Natalia Żyłka - Sekretarz

 

Pracownicy zajmujący się sprawami Komisji:
Lidia Borkowska (91) 487 49 36 wew. 3

Agata Baranowska (91) 487 49 36 wew. 4