tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Komisja ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

  1. Kozłowski Adam – Przewodniczący
  2. Cyprys Sławomir
  3. Kaczmarek Wojciech
  4. Pietrzak Mariusz
  5. Sommerfeld Krzysztof

 

Pracownicy zajmujący się sprawami Komisji:
Lidia Borkowska (91) 487 49 36 wew. 3

Krzysztof Halewski (91) 487 49 36 wew. 4