tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe

Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia  zachęca wszystkich członków Izb Lekarskich w Polsce do stosowania w wersji elektronicznej ,,Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe"

Dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia, wersja on-line ww. publikacji, została udostępniona nieodpłatnie wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą na terenie kraju.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących dostępu do wersji on-line znajdą Państwo na stronie: http://www.gabinet.gov.pl  oraz  http://www.kcor.gov.pl/irefer .