tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL VOX MEDICI

VOX MEDICI

 

! Deklaracja dotycząca rezygnacji z otrzymywania papierowej wersji "Vox Medici" !

 

Materiały przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej na adres:
e-mail:  voxmedici@oil.szczecin.pl

 

CENNIK

WYMIARY OGŁOSZEŃ

 

Reklamy powinny spełniać następujące wymogi techniczne:
Format pliku tiff lub pdf
Kolorystyka CMYK
Czarny kolor nadrukowany
Minimalna rozdzielczość zdjęć 300 dpi
Czcionki zamienione na krzywe
Spad dla "ogłoszeń na spad": 3 mm z każdej strony (podany format reklamy to format netto, który powinien być powiększony o 3 mm spadu) (nie dotyczy ogłoszeń ramkowych)
Wielkość zgodna z zamówionym modułem

 

UWAGA ! W przypadku zdjęć osób, które mają zostać opublikowane w biuletynie Vox Medici wymagane jest przesłanie ich

Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Harmonogram wysyłki
VOX MEDICI 2023

 

NUMER

PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW

WYSYŁKA BIULETYNU

1/259
 


20.01
 


27.02
 


2/260
 


21.04
 


30.05
 


3/261
 


18.08
 


29.09
 


4/262

 


27.10

 


01.12

 


 

Michał Kaczmarek – Redaktor Naczelny VOX MEDICI Biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

VOX MEDICI w IX kadencji 2022-2026 redaguje zespół w składzie: Mieczysław Chruściel, Julia Knop, Lew Michał Lizak, Aleksander Matysiak, Marta Zabłocka.

Stale współpracujący z redakcją:
Przewodniczący Komisji i Kół problemowych ORL w Szczecinie

Adres redakcji:
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Wieniawskiego 23
71-130 Szczecin

Sekretarz VOX MEDICI Marta Zabłocka sekretarz@oil.szczecin.pl
tel.+48(91)48 64 783 wew. 8