tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL VOX MEDICI

VOX MEDICI

2010   
Vox Medici 1/2010
Vox Medici 2/2010
Vox Medici 3/2010
Vox Medici 4/2010

Vox Medici 5/2010
Vox Medici 6/2010

2011
Vox Medici 1/2011
Vox Medici 2/2011

Vox Medici 3/2011
Vox Medici 4/2011

Vox Medici 5/2011
Vox Medici 6/2011
Vox Medici 7/2011

2012
Vox Medici 1/2012
Vox Medici 2/2012
Vox Medici 3/2012
Vox Medici 4/2012
Vox Medici 5/2012 
Vox Medici 6/2012

2013
Vox Medici 1/2013
Vox Medici 2/2013
Vox Medici 3/2013
Vox Medici 4/2013
Vox Medici 5/2013
Vox Medici 6/2013
Vox Medici 7/2013

2014
Vox Medici 1/2014 
Vox Medici 2/2014

Vox medici 3/2014
Vox Medici 4/2014
Vox Medici 5/2014
Vox Medici 6/2014

2015
Vox Medici 1/2015
Vox Medici 2/2015
Vox Medici 3/2015
Vox Medici 4/2015
Vox Medici 5/2015
Vox Medici 6/2015

2016
Vox Medici 1/2016
Vox Medici 2/2016
Vox Medici 3/2016
Vox Medici 4/2016
Vox Medici 5/2016
Vox Medici 6/2016

2017
Vox Medici 1/2017
Vox medici 2/2017
Vox medici 3/2017
Vox Medici 4/2017
Vox Medici 5/2017
Vox Medici 6/2017

2018
Vox Medici 1/2018
Vox Medici 2/2018
Vox medici 3/2018
Vox Medici 4/2018
Vox Medici 5/2018

 

 

CENNIK

WYMIARY OGŁOSZEŃ

Ogłoszenia graficzne należy nadsyłać w formacie tiff lub pdf, formy wektorowe w eps lub ai, w przestrzeni kolorów CMYK, rozdzielczość 300 dpi, spad 3mm, wielkością i formatem zgodne z zamówionym modułem. Wszystkie czcionki zamienione na krzywe. Format VM - 205x287mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VOX MEDICI w VIII kadencji 2018-2022 redaguje zespół w składzie:
Łukasz Tyszler – Redaktor Naczelny
Magda Wiśniewska, Iwona Szydłowska, Halina Teodorczyk, Adam Kozłowski,  Mariusz Pietrzak, Karol Ptak, Dariusz Staniewski,

Stale współpracujący z redakcją:
Przewodniczący Komisji i Kół problemowych ORL w Szczecinie

Adres redakcji: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin
tel.+48(91)48 74 936 wew. 116

Materiały, wyłącznie w formie elektronicznej, prosimy przesyłać na adres:
e-mail:voxmedici@oil.szczecin.pl