tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL VOX MEDICI

VOX MEDICI

► 2020

Vox Medici 1/2020 Vox Medici 2/2020 Vox Medici 3/2020

► 2019

Vox Medici 1/2019 Vox Medici 2/2019 Vox Medici 3/2019
     
Vox Medici 4/2019 Vox Medici 5/2019  


► 2018

Vox Medici 1/2018 Vox Medici 2/2018 Vox medici 3/2018
     
Vox Medici 4/2018 Vox Medici 5/2018 Vox Medici 6/2018

 

► 2017

Vox Medici 1/2017 Vox medici 2/2017 Vox medici 3/2017
     
Vox Medici 4/2017 Vox Medici 5/2017 Vox Medici 6/2017

 

► 2016

Vox Medici 1/2016 Vox Medici 2/2016 Vox Medici 3/2016
     
Vox Medici 4/2016 Vox Medici 5/2016 Vox Medici 6/2016

 

► 2015

Vox Medici 1/2015 Vox Medici 2/2015 Vox Medici 3/2015
     
Vox Medici 4/2015 Vox Medici 5/2015 Vox Medici 6/2015

 

► 2014

Vox Medici 1/2014 Vox Medici 2/2014 Vox medici 3/2014
     
Vox Medici 4/2014 Vox Medici 5/2014 Vox Medici 6/2014

 

► 2013

Vox Medici 1/2013 Vox Medici 2/2013 Vox Medici 3/2013
     
Vox Medici 4/2013 Vox Medici 5/2013 Vox Medici 6/2013
     
Vox Medici 7/2013    

 

► 2012

Vox Medici 1/2012 Vox Medici 2/2012 Vox Medici 3/2012
     
Vox Medici 4/2012 Vox Medici 5/2012  Vox Medici 6/2012

 

► 2011

Vox Medici 1/2011 Vox Medici 2/2011 Vox Medici 3/2011
     
Vox Medici 4/2011 Vox Medici 5/2011 Vox Medici 6/2011
     
Vox Medici 7/2011    

 

► 2010   

Vox Medici 1/2010 Vox Medici 2/2010 Vox Medici 3/2010
     
Vox Medici 4/2010 Vox Medici 5/2010 Vox Medici 6/2010

 

 

CENNIK

WYMIARY OGŁOSZEŃ

W przypadku zdjęć, które mają zostać opublikowane w biuletynie Vox Medici prosimy o przesłanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Reklamy powinny spełniać następujące warunki techniczne:
Format pliku tiff lub pdf
Kolorystyka CMYK
Czarny kolor nadrukowany
Minimalna rozdzielczość zdjęć 300 dpi
Czcionki zamienione na krzywe
Spad dla "ogłoszeń na spad": 3 mm z każdej strony (podany format reklamy to format netto, który powinien być powiększony o 3 mm spadu) (nie dotyczy ogłoszeń ramkowych)
Wielkość zgodna z zamówionym modułem

 

Harmonogram wysyłki
VOX MEDICI 2020

 

NUMER

PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW

WYSYŁKA BIULETYNU

1/243
 


13.02
 


02.03
 


2/244
 


09.04
 


04.05
 


2/244
 


15.06
 


06.07
 


3/245
 


17.08
 


07.09
 


4/246

 


12.10

 


02.11

 


4/246
 


16.11
 


07.12
 


 

Harmonogram wysyłki
VOX MEDICI 2021

 

NUMER

PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW

WYSYŁKA BIULETYNU

1/247
 


12.01
 


01.02
 


2/248
 


09.03
 


29.03
 


3/249
 


13.04
 


04.05
 


4/250
 


17.08
 


06.09
 


5/251

 


12.10

 


02.11

 


6/252
 


30.11
 


13.12
 


 

Łukasz Tyszler – Redaktor Naczelny Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie VOX MEDICI w VIII kadencji 2018-2022 redaguje zespół w składzie:

Magda Wiśniewska, Iwona Szydłowska, Halina Teodorczyk, Adam Kozłowski, Mariusz Pietrzak, Karol Ptak.

Stale współpracujący z redakcją:
Przewodniczący Komisji i Kół problemowych ORL w Szczecinie

Adres redakcji: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin
tel.+48(91)48 74 936 wew. 116

Materiały, wyłącznie w formie elektronicznej, prosimy przesyłać na adres:
e-mail:  voxmedici@oil.szczecin.pl