tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Stomatologiczna

Komisja Stomatologiczna

 1. Adam Kozłowski – Przewodniczący
 2. Agnieszka Borowiec – Rybkiewicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Halina Ey – Chmielewska - Sekretarz
 4. Jolanta Smok
 5. Jadwiga Ciszewska
 6. Krystyna Lassocińska
 7. Sławomir Giza
 8. Paweł Andersz - członek Prezydium
 9. Magdalena Szewczyk
 10. Grzegorz Trybek
 11. Paweł Kozłowski
 12. Ewa Tomaszewska - członek Prezydium

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Joanna Szawarejko (91) 487 64 20