tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Stomatologiczna

Komisja Stomatologiczna

  1. dr n. med. Adam Kozłowski – Przewodniczący

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Joanna Szawarejko (91) 487 64 20