tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Stomatologiczna

Komisja Stomatologiczna

 

 1. Adam Kozłowski – Przewodniczący
 2. Agnieszka Borowiec – Rybkiewicz - Wiceprzewodnicząca
 3. Halina Ey – Chmielewska – Sekretarz
 4. Ewa Tomaszewska - członek Prezydium
 5. Paweł Andersz - członek Prezydium
 6. Jadwiga Stypak - Ciszewska
 7. Elżbieta Dembowska
 8. Sławomir Giza
 9. Katarzyna Grocholewicz  
 10. Joanna Janiszewska-Olszowska
 11. Aleksandra Jaroń 
 12. Cezary Kabaciński
 13. Wojciech Kaczmarek 
 14. Paweł Kozłowski
 15. Krystyna Lassocińska
 16. Alicja Nowicka 
 17. Jolanta Smok
 18. Ewa Sobolewska  
 19. Magdalena Szewczyk
 20. Jerzy Szymczak 
 21. Małgorzata Tomasik
 22. Grzegorz Trybek
 23. Beata Urbańska  
 24. Lidia Zwierzyńska 

 

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Joanna Szawarejko (91) 487 64 20