tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Składki Składka członkowska - inf. ogólne

Składka członkowska - inf. ogólne

 

 

Szanowni Państwo Lekarze/ Lekarze dentyści!
Przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich. 

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI:
60 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, 
10 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY.

Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe 

ING Bank Śląski
numer konta 74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

lub

PEKAO S.A. I O/Szczecin
numer konta 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699

 

w tytule przelewu podając nr PWZ

lub w kasie OIL w podanych dniach i godzinach:
poniedziałek: 10.30 – 15.00
wtorek: 10.30 – 15.30
środa: 10.30 – 15.00
czwartek: 10.30 – 16.00
piątek: nieczynne

Od 1 stycznia 2015 r. każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta, w tym również emeryt
i rencista będą opłacać miesięczną składkę w wysokości 60 zł.

Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym została obniżona składka do 10 zł/mies.
Od 1 stycznia 2015 r. zwolnieni z opłacania składek będą wszyscy po 75 r. ż.