tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzach -przejmowana,przechowywana i udostępniana przez OIL w Szczecinie Prawo Pacjenta do otrzymania kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej na podstawie art. 15 ust. 3 RODO

Prawo Pacjenta do otrzymania kopii danych zawartych w dokumentacji medycznej na podstawie art. 15 ust. 3 RODO

PRAWO DO OTRZYMANIA KOPII DANYCH  ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ   (na podstawie art. 15 ust. 3 RODO*)