tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Informacje różne Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotycząca sposobu potwierdzania znajomości języka polskiego

Nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, dotycząca sposobu potwierdzania znajomości języka polskiego

PISMO PREZESA NRL