tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna


KOMISJA BIOETYCZNA PRZY OIL W SZCZECINIE

Harmonogram Posiedzeń Komisji Bioetycznej zaplanowanych na rok 2024:
06 czerwca 2024 r. (czwartek) godz. 13:00;
10 października 2024 r. (czwartek) godz. 13:00.

 

TERMINY POSIEDZEŃ MOGĄ ULEC ZMIANIE.

 

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w sekretariacie OIL w Szczecinie – I piętro, pokój nr 9 - w godzinach pracy biura.

Wnioski nowych projektów badawczych należy składać minimum 21 dni przed posiedzeniem Komisji; projekty badań własnych prosimy również przesyłać w wersji elektronicznej na poniższy adres e-mail. Dokumenty uzupełniające do trwających projektów należy składać  minimum 14 dni przed posiedzeniem Komisji.
Prosimy o dołączanie do składanych wniosków danych płatnika w celu wystawienia noty księgowej za wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że w przypadku wpływu wniosku o wyrażenie opinii,  o nowym projekcie badania klinicznego (badanie sponsorowane)  przewodniczący Komisji  może zwołać posiedzenie nadzwyczajne w związku z koniecznością oceny wniosku.   

 

WNIOSKI I FORMULARZE:

1. EKSPERYMENTY MEDYCZNE/INNE BADANIA:

WZÓR WNIOSKU

 • Wniosek o wydanie opinii dot. eksperymentu medycznego/innego badania, należy wypełnić wyłącznie komputerowo (przy użyciu programu MS Word 2010 – bądź nowszego), następnie jego podpisany wydruk przesłać na adres Komisji Bioetycznej bądź złożyć osobiście w sekretariacie.
 • Wypełniony wniosek -  w wersji edytowalnej należy przesłać na adres e-mail: bioetyka@oil.szczecin.pl
 • We wzorze nie należy wprowadzać modyfikacji.

 

2. BADANIA KLINICZNE:

Wzory wniosków przedkładanych w związku z badaniem klinicznym produktu leczniczego:

 • o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego (Dz.U. 2018 poz. 1994, zał. nr 1, str. 5);
 • o wydanie opinii o dokonaniu istotnych i mających wpływ na bezpieczeństwo uczestników badania klinicznego zmian w protokole badania klinicznego lub dokumentacji dotyczącej badanego produktu leczniczego (Dz.U. 2018 poz. 1994, zał. nr 2, str. 28);
 • zawiadomienie o zakończeniu badania klinicznego (Dz.U. 2018 poz. 1994, zał. nr 3, str. 36).

Wzory wniosków związanych z badaniem klinicznym wyrobu medycznego:

 • o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną o badaniu klinicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 208,  zał. nr 1, str. 2);
 • o wydanie opinii przez Komisję Bioetyczną o wnioskowanych zmianach (Dz. U. z 2016 r. poz. 208, zał. nr 2, str. 8)

 

UWAGA!  Płatności określone zgodnie z  Uchwałą nr 61/2015/VII  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 16 września 2015 roku w sprawie opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie  Lekarskiej w Szczecinie,  należy dokonać najpóźniej dzień przed posiedzeniem na numer rachunku: 

ING BANK ŚLĄSKI

74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

Odbiorca: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

w tytule płatności należy podać sygnaturę z  wezwania do zapłaty (noty księgowej) oraz datę wezwania.

 

Skład Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na lata (2022-2025):

 1. Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk
 2. Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski - Przewodniczący
 3. Prof. dr hab. n. med  Agnieszka Kordek
 4. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec 
 5. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé                  
 6. Prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska
 7. Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska
 8. Dr n. med. Robert Kowalczyk 
 9. Dr n. med. Krzysztof Mokrzycki
 10. Dr n.med. Henryk Smulski
 11. Lek. med. Małgorzata Foszczyńska - Kłoda                               
 12. Mgr farmacji Hanna Borowiak  - wice Przewodnicząca
 13. Mgr pielęgniarstwa Bożena Rasińska
 14. Ksiądz dr Arkadiusz Wieczorek       
 15. R.pr. Małgorzata Rudnik-Mijal.     
   

PODSTAWOWE  AKTY PRAWNE:

PODSTAWY DZIAŁANIA:

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
 Paulina Hajdukiewicz, Szymon Paciorek (91) 487 49 36 wew. 6


e-mail: bioetyka@oil.szczecin.pl