tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2022r. godz. 14.00:

czwartek: 26 maj, 23 czerwiec, 22 wrzesień, 20 październik, 24 listopad, 22 grudzień