tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2023 r. godz. 14.00:

19 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca, 28 września, 26 października, 23 listopada, 19 grudnia.