tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2021r.:

15 grudzień.

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2022r.:

19 styczeń, 16 luty, 02 marzec, 06 kwiecień, 25 maj, 22 czerwiec, 21 wrzesień, 19 październik, 23 listopad, 21 grudzień.