tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2019r.:

23 styczeń, 27 luty, 13 marzec, 24 kwiecień, 22 maj, 5 czerwiec, 25 wrzesień, 23 październik, 20 listopad, 18 grudzień