tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2019r.:

18 grudzień

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2020r.:

22 styczeń, 26 luty, 11 marzec, 20 maj, 24 czerwiec, 23 wrzesień, 21 październik, 18 listopad, 16 grudzień