tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Okręgowa Rada Lekarska
Terminy posiedzeń Rady

Terminy posiedzeń Rady

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2020r.:

 16 grudzień

Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w 2021r.:

27 styczeń, 24 luty, 10 marzec, 28 kwiecień, 26 maj, 23 czerwiec, 22 wrzesień, 20 październik, 17 listopad, 15 grudzień.