tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

  1. Hubert Bogacki – Przewodniczący
  2. Natalia Żyłka - Wiceprzewodnicząca
  3. Mieczysław Chruściel
  4. Aleksandra Gomółka
  5. Krystian Awgul
  6. Michał Siekiera - Sekretarz
  7. Paweł Radziński
  8. Sławomir Giza
  9. Wojciech Witkiewicz

 

 


Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:

Agata Marcinkowska, tel.  (91) 486 47 78