tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

  1. dr n. med. Hubert Bogacki – Przewodniczący

 

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Agnieszka Leśniowska (91) 487 49 36 wew. 5