tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Czajkowski Grzegorz – Przewodniczący
 2. Adamczyk Dariusz
 3. Chruściel Mieczysław
 4. Ey – Chmielewska Halina
 5. Lewandowski Maciej
 6. Mrożewski Maciej
 7. Rękawek Krzysztof
 8. Rudnicki Jacek
 9. Sierant Cezary
 10. Szymczak Jerzy
 11. Teodorczyk Halina
 12. Zarzycki Mariusz
 13. Żebrowski Wojciech

   

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Agata Baranowska (91) 487 49 36 wew. 5