tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji

 1. Czajkowski Grzegorz – Przewodniczący
 2. Adamczyk Dariusz
 3. Chruściel Mieczysław
 4. Ey – Chmielewska Halina
 5. Lewandowski Maciej
 6. Mrożewski Maciej
 7. Rękawek Krzysztof
 8. Rudnicki Jacek
 9. Sierant Cezary
 10. Szymczak Jerzy
 11. Teodorczyk Halina
 12. Zarzycki Mariusz
 13. Żebrowski Wojciech