tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Władze i struktura Izby Komisje Problemowe i Koła
Komisja Historyczna

Komisja Historyczna

 1. Maciej Mrożewski– Przewodniczący
 2. Wanda Andrzejewska
 3. Mieczysław Chruściel
 4. Halina Ey-Chmielewska
 5. Aleksandra Kładna
 6. Amelia Korycka
 7. Ireneusz Mazurski
 8. Sabina Mikée
 9. Roman Milkiewicz
 10. Irmina Mrożewska
 11. Joanna Nieznanowska
 12. Bogna Omachel-Świątnicka
 13. Renata Paliga
 14. Andrzej Potemkowski
 15. Michał Skoczylas
 16. Grzegorz Wojciechowski
 17. Stanisław Zajączek
 18. Olimpia Sipak – Szmigiel
 19. Barbara Hanak - Janowska
 20. Józef Janowski

 

Pracownik zajmujący się sprawami Komisji:
Joanna Szawarejko (91) 487 64 20