tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Sprawy lekarzy dentystów Lekarze dentyści - informacje różne

Lekarze dentyści - informacje różne

Szanowni Państwo,

podsumowując pierwsze miesiące pracy Komisji Stomatologicznej IX kadencji chcieliśmy przede wszystkim podziękować uczestnikom naszej I Konferencji Dentist Mundi.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 120 osób, nie tylko ze Szczecina, ale również z terenu. Wielu z uczestników odbierając swe certyfikaty wyrażało duże zadowolenie z wyboru ekspertów, a także tematów, które były poruszane podczas prelekcji. Chwalono również wybór lokalizacji i ofertę cateringową.

Uczestnicy w wypełnianych po konferencji ankietach wskazali nam wyraźny kierunek w jakim powinny zmierzać kolejne edycje konferencji. Poniżej przedstawiamy zestaw bloków tematycznych oraz zagadnień, które były wymieniane najczęściej:

 1. Rentgenodiagnostyka – interpretacje badań CBTC i RTG, zagadnienia z ochrony radiologicznej i kurs na inspektora OR.
 2. Endodoncja – materiały, w tym cementy bioceramiczne, nowoczesne protokoły postępowania, powikłania, techniki leczenia maszynowego i polecane urządzenia.
 3. Stomatologia dziecięca – MIH i endodoncja zębów mlecznych oraz stałych z niezakończonym rozwojem.
 4. Ortodoncja w praktyce ogólnostomatologicznej, intruzje, wydłużanie koron klinicznych – wskazania.
 5. Okluzja – bruksizm, przebudowa zwarcia, techniki podnoszenia zwarcia.
 6. Protetyka – planowanie leczenia protetycznego, uzupełnienia stałe i ruchome, implantoprotetyka, protetyka cyfrowa, techniki szlifowania pod licówki.
 7. Stawy skroniowo-żuchwowe – diagnostyka i leczenie.
 8. Chirurgia stomatologiczna – onkologia – diagnostyka nowotworów w jamie ustnej, urgensy, rodzaje i techniki znieczuleń, ekstrakcje zębów zatrzymanych, chirurgia podstawowa, czyli z czym odesłać do chirurga.
 9. Pacjent obciążony w gabinecie stomatologicznym, antybiotykoterapia u pacjenta kardiologicznego, onkologicznego, uczuleniowca.
 10. Prawo medyczne – postępowanie z pacjentem roszczeniowym i hejt w internecie.
 11.  Perio – przyzębie zanikowe, chirurga perio, przeszczepy tkanek miękkich.
 12. Inne – medycyna estetyczna, stomatologia estetyczna, informatyzacja.

Już dziś możemy zapowiedzieć, że wiele z tych tematów zostanie poruszonych podczas II Konferencji Dentist Mundi, by zapewnić realizację Państwa oczekiwań. Planujemy spotkać się z Państwem 15 kwietnia 2023 r., również w Hotelu Courtyard Marriott w Szczecinie.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie www OIL w zakładkach: Komisja Stomatologiczna oraz Kursy, Szkolenia, gdzie już niebawem pojawią się szczegóły dotyczące konferencji, w tym harmonogram wydarzenia i lista ekspertów. Już teraz zapraszamy do obejrzenia obszernej fotorelacji z I Konferencji Dentist Mundi.

Jako organizatorzy możemy wyznać, że jesteśmy w trakcie dopinania na ostatni guzik tematów wykładów, mamy też potwierdzenia uczestnictwa od większości zaproszonych wykładowców. I podobnie, jak przy pierwszej edycji w listopadzie ubiegłego roku planujemy i tworzymy tę konferencję bez pośrednictwa firm eventowych których usługi musielibyśmy opłacić. Dzięki temu więcej środków z Państwa składek na Okręgową Izbę Lekarską jest przeznaczana na organizowanie kolejnych wydarzeń, które wspierają rozwój zawodowy, są szansą na podniesienie umiejętności przydatnych w codziennej pracy, a także mają charakter integracyjny, jakże ważny dla środowiska lekarzy dentystów. Niewykluczone, że możliwe będzie, zgodnie z licznymi głosami w ankietach ( jako opcji na życzenie z odrębną odpłatnością), zorganizowanie dla chętnych z Państwa uroczystej kolacji po zakończeniu oficjalnej części wykładowej. Szczegóły niebawem.

 

 

 

 


 


Bezpłatne konsultacje stomatologiczne
dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego 15-19.03.2021r.

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych konsultacji stomatologicznych w dniach 15-19 marca 2021r.

wykaz gabinetów

 


Bezpłatne konsultacje stomatologiczne dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie podjęła inicjatywę o zorganizowaniu bezpłatnych konsultacji stomatologicznych dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego w dniach 15-19 marca 2021r.

Zachęcam do dołączenia się do Akcji.

Lekarze dentyści zainteresowani wzięciem udziału w inicjatywie proszeni są o wypełnienie poniższego kwestionariusza i oświadczeń.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca
Komisji Stomatologicznej
ORL w Szczecinie


 

Szanowni Państwo,
w związku z brakiem możliwości profilaktycznego wykonywania testów na Koronawirusa dla lekarzy dentystów (podobnie jak dla reszty personelu medycznego to jest praktycznie niemożliwe) zwracam się do Was z prośbą o wypełnienie poniższego formularza.
Pozwoli nam to na określenie skali ww. problemu.


Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
 


Wzór pisma do NFZ będący odpowiedzią  na komunikat NFZ z dnia 24.03.2020r.

Informujemy, że Prezydium ORL w Szczecinie wychodząc naprzeciw problemom lekarzy dentystów mających podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia desygnowało Wiceprezesa ORL w Szczecinie - dr n. med. Łukasza Tyszlera do rozmów z Funduszem  w sprawach dotyczących wykonywania stomatologicznych świadczeń opieki zdrowotnej w obecnym stanie epidemicznym. Wiemy, że aktualnie największe trudności w tym zakresie zgłaszają właśnie lekarze dentyści.

Dlatego radcy prawni naszej izby w porozumieniu z Komisją Stomatologiczną ORL w Szczecinie przygotowali do wykorzystania wzór pisma kierowanego do NFZ będącego odpowiedzią  na komunikat NFZ z dnia 24.03.2020r. ws. niezwłocznego podjęcia czynności w celu zachowania ciągłości udzielania świadczeń. Jest on do pobrania w wersji edytowalnej .

Informacja prawna dotycząca stosowania § 9 ust. 5 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - do pobrania

W przedmiotowej sprawie Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie skierowała również pismo do Prezesa NFZ. Jego treść do pobrania


Zalecenia MZ dot. postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Na stronie KS NRL opublikowane zostały oficjalne zalecenia i wytyczne Ministerstwa Zdrowia dot. postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Opracowane one  zostały przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach stomatologii. Dostępne pod linkiem:

https://nil.org.pl/uploaded_files/art_1585135060_zalecenia-postepowania-stomatologicznego-ostat-2403.pdf

Więcej informacji na ten temat:

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4558-wytyczne-mz-stomatologia


Podręcznik prewencji i leczenia COVID-19

Polskie tłumaczenie podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine). Wersja polska powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i została objęta patronatem Polskiej Federacji Szpitali. Dokument jest ciągle aktualizowany.
https://drive.google.com/file/d/1yTzeietLvs2_av_1Z8SaydpGtJ4C9YP8/view

 

Wersja angielska do pobrania na stronie:

https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange


CENTRUM WIEDZY – COVID-19 a praca lekarza dentysty - zalecenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS)

Informacje Komisji Stomatologicznej NRL


Komunikat NFZ z dnia 15.03.2020r. - Zalecenia dla świadczeniodawców dotyczące zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
treśc komunikatu NFZ


Zawieszenie przyjęć w Stomatologii- rekomendacje KS NRL z 13.03.2020r.

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4474-zawieszenie-przyjec-w-stomatologii-rekomendacje-ks-nrl

 Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w dn. 10.stycznia 2020r. podjęła uchwałę w sprawie działań zmierzających do dostosowania warunków  umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

Zgodnie z ustaleniami Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 31 stycznia 2020 r. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zwraca się do wszystkich lekarzy dentystów będących stroną, chcących włączyć się do akcji o wystąpienie do właściwego oddziału NFZ z wnioskiem o zmianę warunków umowy.

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku.

UWAGA! Prosimy o przesyłanie wniosków do własciwego oddziału NFZ, a kopie do OIL w Szczecinie na adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin.

Aktualne informacje: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/kontrakty/4347-ks-nrl-o-niezbednej-korekcie-wyceny-swiadczen
 

WNIOSEK

 


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia Departamentu Analiz i Stragategii na pismo z dnia 13.12.2017r. w związku z wyrażanym przez lekarzy dentystów Członków OIl w Szczecinie zaniepokojeniem spowodowanym domaganiem się przez ZOW NFZ w Szczecinie zwrotu różnicy cen między wykonaną protezą częściową większą a mniejszą, i związane z tym kwestionowaniem zaliczania braków zębów ósmych do braków zębowych.

 KOMUNIKAT

W dniu 19.06.2019r. o godz. 11.00 odbędzie się otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie dotyczące współpracy lekarzy świadczeniodawców z NFZ.  Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o zgłaszanie swojego udziału na adres e-mila ksidor@oil.szczecin.pl lub telefonicznie 91 48 74 936 wew. 116 do dnia 05.06.2019r.


 

 
 
Szanowni Państwo,
poniżej zamieszczam link do programu, który został zrealizowany podczas XXII Najnowszych Trendów w Stomatologii. 
 
Celem konferencji organizowanych przez KS ORL w Szczecinie jest ustawiczne kształcenie, debata samorządowa, (pełne relacje na Infodent24), ale i misja edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.
 
Temat przesłanego materiału dotyczy cukrzycy i nawiązuje również do ogólnopolskiej kampanii PTS "Zdrowie jamy ustnej zaczyna się na talerzu"
Zachęcam do obejrzenia
 
https://szczecin.tvp.pl/42074535/telenotatnik-najnowsze-trendy-w-stomatologii-2019
 
pozdrawiam serdecznie
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca Komisj Stomatologicznej ORL w Szczecinie

 

 

Stanowisko Komisji Stomatologicznej  Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie  z dnia 07 grudnia 2018 r.
w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw

 


Jakie są trendy w „Najnowszych Trendach w Stomatologii”?

Artykuł dotyczący XXI Konferencji naukowo-szkoleniowej z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, 08.12.2018r., Szczecin, zamieszczony na stronie internetowek infodent24.pl

http://www.infodent24.pl/edudentpost/jakie-sa-trendy-w-najnowszych-trendach-w-stomatologii,111081.html?fbclid=IwAR2BfgyjbR4QobpzWQC94cEQx7c102VXJAtUmEG5U2VyiLwUc52Y2GfQ_xs

 


Dotyczy: ogólnych wytycznych dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia

Pismo do PPIS w Policach
Odpowiedź PPIS w Policach
Pismo do PPIS w Gryficach
Odpowiedź PPIS w Gryficach
Pismo do ZPWIS w Szczecinie

 


 

Ankieta dotycząca kształtu Samorządu Lekarskiego - analiza wyników

 

 


 

Apel nr 4/2016/VII ORL w Szczecinie z dnia 23.11.2016r.


Apel nr 3


Apel nr 2

 


Stanowisko nr 3/2016


 

Badania opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”

Poniżej zamieszczamy komunikat NIL w sprawie badania opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”
Wyjaśniamy, że
zaproszenia do wypełnienia ankiety, o której mowa w komunikacie wysłane zostały z NIL e-mailem i Pocztą Polską do wylosowanych lekarzy dentystów.
Ewentualne pytania prosimy kierować do NIL - tel: 22/ 559 13 44

„Lekarze Stomatolodzy 2016”

Komisja Stomatologiczna NRL oraz Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL  rozpoczynają w lipcu ogólnopolskie badanie opinii pt.: „Lekarze Stomatolodzy 2016”. Celem badania jest opisanie najważniejszych cech polskiej praktyki stomatologicznej, poznanie sytuacji środowiska lekarzy dentystów oraz poznanie opinii w kwestiach związanych zarówno z kształceniem, satysfakcją zawodową, jak i różnymi problemami, z którymi stomatolodzy stykają się w codziennej pracy. 
Wyniki badania będą wykorzystywane w podejmowanych przez samorząd działaniach na rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty. Aby wyniki badania możliwie pełnie pokazywały opinie ogółu lekarzy dentystów w Polsce, udział każdej zaproszonej do badania osoby jest bardzo ważny. Bardzo prosimy wszystkie osoby, które otrzymają takie zaproszenie o wypełnienie ankiety. Będziemy bardzo wdzięczni za Państwa udział w badaniu.

Komisja Stomatologiczna NRL

Ośrodek Studiów Analiz i Informacji NIL

 


 

Wiceprezes ORL w Szczecinie i Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler skierowała pismo do Prezesa NRL w sprawie planu finansowego NFZ na 2017 rok

więcej/upload/files/KMBT22220160714154852.pdf

 


 

Lekarz dentysta prowadzący działalność gospodarczą (poruszona tematyka - obowiązki rejestracyjne,  prawa i obowiązki wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ograniczenia kontroli prowadzonej w gabinecie) mec. Maria Rachwał-Frankowska