tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Dane Inspektora Ochrony Danych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OIL W SZCZECINIE

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, ul. Henryka Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin zastosowano regulację art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i wyznaczono:

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Pana Jana Kępińskiego

Możecie Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie oraz  z wykonywaniem praw przysługujących Państwu na mocy Rozporządzenia przesyłając informację na adres e-mail: iod@oil.szczecin.pl lub kontaktując się telefonicznie, dzwoniąc pod  nr telefonu 601 155 770.

 

 Stan obowiązujący od 01.07.2022 r.