tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Konferencje, kursy, szkolenia Regulamin finansowania przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wydarzeń zewnętrznych

Regulamin finansowania przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wydarzeń zewnętrznych

Rada na posiedzeniu w dniu 22.12.2022 r. przyjęła Regulamin finansowania przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wydarzeń zewnętrznych.

Głównym celem regulaminu jest określenie zasad opiniowania i finansowania przez Komisję zewnętrznych wydarzeń edukacyjnych dedykowanych lekarzom i lekarzom dentystom.

Wnioski o dofinansowanie można składać w dwóch turach tj.:

  • do 30 kwietnia na drugie półrocze bieżącego roku
  • do 31 października  na pierwsze półrocze roku kolejnego.

Komisja ds. Kształcenia przyjęła również system punktacji wydarzeń z uwzględnieniem zasięgu wydarzenia, liczby uczestników, procentowego udziału członków OIL w Szczecinie w wydarzeniu, czasu trwania i formy wydarzenia, liczby wykładowców oraz posiadanych przez nich specjalizacji i tytułów naukowych.


Pełna treść regulaminu oraz wniosek o dofinansowanie wydarzenia edukacyjnego dostępne poniżej:

Regulamin finansowania przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wydarzeń zewnętrznych 

Wniosek o przyznanie dotacji ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie na organizację wydarzenia edukacyjnego