tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL ZJAZD 2024 Materiały na Zjazd 2024

Materiały na Zjazd 2024

 

1. Zawiadomienie o zjeździe 2024

2. Okręgowy zjazd lekarzy 23.03.2024 r. Program

3. Okręgowy zjazd lekarzy 23.03.2024 r. Projekty uchwał

4. Regulamin obrad OZL 23.03.2024 r.

5. Instrukcja głosowania OZL 23.03.2024 r.

6. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za 2023 r.

7. Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2023 r.

9. Budżet 2023 - wykonanie

10. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2023 r

11. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego za 2023 r.

12. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej za 2023 r.

13. Budżet 2024 - projekt

14. Sprawozdanie Sprawozdanie z działalności Komisji Socjalnej za 2023 r.

15. Sprawozdanie z działalności biuletynu Vox Medici za 2023 r.

16. Sprawozdanie z działalności Koła Seniora za 2023 r.

17. Sprawozdanie z działalności Komisji Bioetycznej za 2023 r.

18. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego za 2023 r.

19. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Lekarzy praktykujących za granicą za 2023 r.

20. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu za 2023 r.

21. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych za 2023 r.

22. Sprawozdanie z działalności Komisji Etyki Lekarskiej za 2023 r.

23. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowej za 2023 r.

24. Sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej za 2023 r.

25. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji za 2023 r.

26. Sprawozdanie z działalności Komisji Młodego Lekarza za 2023 r.

27. Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej za 2023 r.

28. Sprawozdanie z działalności Mediatora za 2023 r.