tel. 91 487 49 36 biuro@oil.szczecin.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

OIL Staż podypl Kursy w ramach stażu podyplomowego 2023/2024 - LEKARZE DENTYŚCI

Kursy w ramach stażu podyplomowego 2023/2024 - LEKARZE DENTYŚCI

Poniżej wykaz obowiązkowych szkoleń dla lekarzy stażystów z podziałem na jednostkę stażową.

 


ORZECZNICTWO LEKARSKIE

PRAWO MEDYCZNE


BIOETYKA


 PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV, DIAGNOSTYKA I LECZENIE AIDS (terminy wkrótce)


KOMUNIKACJA Z PACJENTEM I ZESPOŁEM TERAPEUTYCZNYM ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU


PROFILAKTYKA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH


ZDROWIE PUBLICZNE


SZKOLENIE Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ONKOLOGICZNEJ ORAZ LECZENIA BÓLU (terminy wkrótce)


RATOWNICTWO MEDYCZNE (terminy wkrótce)